Κείμενο: Μαρία Κακούρη
Φοιτήτρια Ψυχολογίας
Επιμέλεια: Μαρία Παπαστεφανάκη
Γλωσσολόγος


Κάποτε ένας φοιτητής 21 χρόνων χτύπησε το κεφάλι του στο ταμπλό ενός αυτοκινήτου στη διάρκεια ενός αυτοκινητιστικού ατυχήματος. Πριν τον τραυματισμό, ήταν ένας πολύ καλός φοιτητής στο πανεπιστήμιο. Μετά όμως το συμβάν μετατράπηκε σε μέτριο φοιτητή και παρουσίαζε αδυναμίες στις γραπτές εξετάσεις κάθε εξαμήνου. Ο νέος είχε επίσης σχετικά υψηλό δείκτη νοημοσύνης, αλλά η λεκτική του μνήμη και η ταχύτητα ανάγνωσης παρουσίαζαν ελλείμματα.

Τα παραπάνω συμπτώματα έδειχναν ότι ο δεξιός κροταφικός λοβός του είχε υποστεί βλάβη στο αυτοκινητιστικό ατύχημα με άμεση συνέπεια την εξασθένιση των γλωσσικών του δεξιοτήτων. Επομένως, ο νεαρός φοιτητής αναγκάστηκε να στραφεί σε άλλη κατεύθυνση. Έτσι, του προτάθηκαν επαγγέλματα που δεν χρειάζονται φοβερές δεξιότητες λεκτικής μνήμης, όπως η αρχιτεκτονική.

Η συγκεκριμένη περίπτωση, όπως και άλλες παρόμοιες, εμπίπτουν στο αντικείμενο της νευροψυχολογίας. Η νευροψυχολογία ασχολείται με τις ψυχολογικές επιπτώσεις που έχουν οι εγκεφαλικές βλάβες στον άνθρωπο. Ασχολείται με ασθενείς που έχουν υποστεί εγκεφαλική βλάβη, είτε από ατύχημα, είτε από ασθένεια, είτε από νευροχειρουργική επέμβαση. Τέλος, η νευροψυχολογία εστιάζει στον εγκεφαλικό φλοιό, καθώς είναι πιθανότερο αυτή η εξωτερική επιφάνεια των εγκεφαλικών ημισφαιρίων να υποστεί κάποια βλάβη κυρίως από ατύχημα ή χειρουργική επέμβαση.


Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Pinel P.J.J. (2011). Βιοψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην – Ίων.