Μαρίνος Σκλαβουνάκης

Μαρίνος Σκλαβουνάκης

Μαρίνος Σκλαβουνάκης

Ο Σκλαβουνάκης Μαρίνος είναι φοιτητής στο Ανοικτό πανεπιστήμιο στον Ευρωπαϊκό πολιτισμό ενώ έχει πιστοποιημένη εξειδίκευση στη φιλοσοφία, στην ψυχολογία, στην κλινική ύπνωση και στον κινηματογράφο.