Αρχοντούλα Αγγελετάκη

Αρχοντούλα Αγγελετάκη

Αρχοντούλα Αγγελετάκη

Υπεύθυνη Εσωτερικής Επικοινωνίας

H Αρχοντούλα Αγγελετάκη ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές της σπουδές στους χώρους της Φιλοσοφίας (τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας- με κατεύθυνση ψυχολογία) (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) και της Ψυχολογίας (Coventry University). Το ενδιαφέρον της για τον άνθρωπο και την επικοινωνία την οδήγησε σε μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα «Συγκρούσεις και Επικοινωνία» (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Σήμερα, επιθυμώντας να εμβαθύνει στην εγγενή δυναμική του κάθε μοναδικού ανθρώπου, ειδικεύεται σε μεταπτυχιακό επίπεδο πάνω στην «Προσωποκεντρική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία» (Strathclyde University). Επαγγελματικά, έχει απασχοληθεί σε κέντρα φροντίδας προσχολικής ηλικίας, διαπαιδαγώγησης και πολιτισμού καθώς και σε χώρους εκπαίδευσης προσχολικής ηλικίας.