ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

Η θέση του επιμελητή αφορά κυρίως απόφοιτους Φιλολογικών Σχολών ή άτομα τα οποία ασχολούνται με τη λογοτεχνία. Ο κάθε επιμελητής έχει υπό την ευθύνη του συγκεκριμένους συντάκτες (τον αριθμό των οποίων έχει ο ίδιος ορίσει σε συμφωνία με το περιοδικό) και αναλαμβάνει την επιμέλεια των άρθρων (γραμματική, συντακτικό και έκφραση). Επίσης στα πλαίσια των επιστημονικών κειμένων χρειάζεται να ελέγχεται εάν οι παραπομπές και η απόδοση της βιβλιογραφίας είναι σύμφωνη με την 6η έκδοση του Εγχειριδίου ∆ημοσιεύσεων (Publication Manual) της Αμερικανικής Ένωσης Ψυχολόγων (APA).

Εάν σας ενδιαφέρει να συνεργαστείτε μαζί μας μπορείτε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω e-mail και τα αρμόδια άτομα θα επικοινωνήσουν μαζί σας.

mail: animartistsmag@gmail.com