ΙΣΤΟΡΙΑ

Το 2014, ο Άντρι Φραγκάκης, ψυχολόγος και εξειδικευμένος στην προσωποκεντρική ψυχοθεραπεία, δημιουργεί το πρώτο εγχώριο συνεργατικό – μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα περιοδικό ψυχολογίας, πολιτισμού και συνειδητότητας “Animartists”. Η πρωτοβουλία του είχε ως απαρχή την πειραματική του προσπάθεια να γεφυρώσει τη βαθιά του αγάπη για την ψυχολογία με το πάθος του για την τέχνη.  Σταδιακά, όλο και περισσότεροι άνθρωποι άρχισαν να ενδιαφέρονται να ενταχθούν σε αυτό το εγχείρημα. Κοινό τους χαρακτηριστικό ήταν η αναζήτηση της συλλογικότητας, η ανάδειξη των ακαδημαϊκών ευρημάτων, η γνήσια επικοινωνία και η επιθυμία για προσφορά τόσο στον εαυτό τους όσο και στην κοινωνία.

Το 2015, με τη βοήθεια της φοιτήτριας κοινωνικής εργασίας, Μαρίας Τερζοπούλου, το περιοδικό μπαίνει σε νέα τροχιά ανάπτυξης. Οραματίζονται μαζί την εξέλιξή του σε ένα πρότυπο πλαίσιο ακαδημαϊκής εγκυρότητας, πολιτισμικής έμπνευσης και κοινωνικής αφύπνισης. Το περιοδικό αρχίζει να γίνεται ευρέως γνωστό και τυγχάνει μεγάλης αποδοχής, τόσο για την ποιότητά του όσο και για τη φιλοσοφία του.

Από το 2018 η ανάπτυξη συνεχίζεται με ραγδαίους ρυθμούς. Στο πλευρό τους έχουν συμπαραταχθεί αξιόλογοι και πολύτιμοι συνεργάτες των οποίων η συμβολή έχει διαμορφώσει καθοριστικά την «προσωπικότητα» του περιοδικού. Άτομα τα οποία απασχολούνται στο πλαίσιο της διοίκησης, αρχισυντάκτες, επιμελητές και αρθρογράφοι, όλοι μαζί στελεχώνουν μια ιδιαίτερη ομάδα η οποία είναι ανοιχτή στην αλλαγή αλλά και στη συμπερίληψη.

Σήμερα, το Animartists έχει ήδη συνάψει τις πρώτες του σταθερές συνεργασίες με αφετηρία το συνεργατικό ραδιοφωνικό σταθμό Μεταδεύτερο, την Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Προσωποκεντρικής & Βιωματικής Προσέγγισηςτην εκπαιδευτική πλατφόρμα Active Rainbow και συνεχίζει με συμπράξεις σε ποικίλα πλαίσια.