ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Η θέση του επιστημονικού υπεύθυνου αφορά την πλαισίωση και την επικουρική βοήθεια των συντακτών, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συντάξουν επιστημονικά κείμενα και χρειάζονται καθοδήγηση, τον έλεγχο της ορθής χρήσης της 6η έκδοσης του Εγχειριδίου ∆ημοσιεύσεων (Publication Manual) της Αμερικανικής Ένωσης Ψυχολόγων (APA) αλλά και την εμπλοκή του στα διάφορα ντοκουμέντα/projects που ετοιμάζει η ομάδα του Animartists ή/και οι συνεργάτες της.

Εάν σας ενδιαφέρει να συνεργαστείτε μαζί μας μπορείτε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω e-mail και τα αρμόδια άτομα θα επικοινωνήσουν μαζί σας.

mail: animartistsmag@gmail.com