ομαδα

Σεμινάριο προσωπικής ανάπτυξης: αυτογνωσία και απελευθέρωση!

Ο Πρεμ Άντρι (Γεώργιος Φραγκάκης), ψυχολόγος, συγγραφέας, συν-δημιουργός του συνεργατικού περιοδικού Ψυχολογίας, Πολιτισμού και Συνειδητότητας Animartists σε σ... Περισσότερα...