Άρθρο: Τιμόκλεια Παναγοπούλου
Ψυχολόγος

Επιμέλεια: Στέλλα Πυρένη
Φιλόλογος


Παρόλο που οι επιτυχημένες επιχειρήσεις βρίσκονται κοντά στην δημιουργία ενός δημοκρατικού εργασιακού περιβάλλοντος, όροι που συνδέονται με αυτήν όπως η δικαιοσύνη, η ισότητα και η ελευθερία μπορεί ακόμα να προκαλούν αντιφατικά συναισθήματα στους εργαζόμενους.

Μια μάτια στην Δημοκρατία

Οι δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για την δημοκρατική συμμετοχή είναι: η ελευθέρια του λόγου, η βαθειά κατανόηση των λεγόμενων του συνομιλητή, η διαχείριση των διαφωνιών, η αυτοκυριαρχία, ο αυτοσεβασμός και ο σεβασμός για τον συνομιλητή.

Δημοκρατία στο εργασιακό περιβάλλον

Όμως πώς όλα αυτά εφαρμόζονται στο εργασιακό περιβάλλον;

Η επικοινωνία στο εργασιακό περιβάλλον είναι ζωτικής σημασίας για την δημοκρατία, καθώς έχει αποδειχθεί ότι η συνεργασία πολλών ανθρώπων με μέσο δείκτη νοημοσύνης  οδηγεί σε καλύτερες και πιο αποτελεσματικές αποφάσεις από την απόφαση ενός ανθρώπου με πολύ υψηλό δείκτη νοημοσύνης. Επίσης, η αλληλεπίδραση, η πληθώρα πληροφοριών, η ανάλυση των επιδόσεων, η δημιουργικότητα, η ελευθερία λόγου, ο σεβασμός, το αίσθημα ασφαλείας και η ανοιχτή συζήτηση είναι απαραίτητα για την ομαλή δημιουργία ενός δημοκρατικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Όμως, ο έλεγχος μπορεί εύκολα να χαθεί και η μετατροπή της δημοκρατίας σε επίδειξη δύναμης του ισχυρού μπορεί να συμβεί. Γι’ αυτόν τον λόγο η συνεχής προσπάθεια για ανοιχτό διάλογο με όλους τους εργαζόμενους και η ενεργή τους συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων είναι ο μόνος τρόπος να μην χαθεί ο έλεγχος.

Εξάλλου δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η δημοκρατία δεν είναι η έλλειψη κανόνων αλλά η ενεργή συμμετοχή όλων στο θέσπισμα τους. 


Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

Dr. Sandra L. Bloom, Brian Farragher (2013). Restoring Sanctuary: A New Operating System for Trauma-Informed Systems of Care. New York: Oxford University Press