Χρήστος Γκαραβέλας

Χρήστος Γκαραβέλας

Χρήστος Γκαραβέλας

Συντάκτης

Ο Γκαραβέλας Χρήστος γεννήθηκε ένα φεγγάρι του Μαρτίου. Eπειδή η γλώσσα του δεν ήταν αρκετά δυνατή για να πει αυτά που ήθελε άρχισε να εγκλωβίζει τις σκέψεις του σε χαρτί. 
'Υστερα το Animartists του άνοιξε τις πύλες του και του 
επέτρεψε να ελευθερώνει τις σκέψεις του και να τις φωνάζει δυνατά!