Βιργινία Βλάχου

Βιργινία Βλάχου

Βιργινία Βλάχου

Συντάκτρια

Η Βιργινία Βλάχου σπούδασε Φιλοσοφία, Παιδαγωγική και Ψυχολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών δίνοντάς της την ειδικότητα του Φιλολόγου ενώ συνεχίζει της σπουδές της στην Ψυχολογία στο University of East London. Είναι ασκούμενη ψυχολόγος στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Δαφνί) και παλαιότερα συμμετείχε στις δραστηριότητες του Στουπάθειου ίδρυματος αλλά και σε ποικίλα κέντρα επεξεργασίας κειμένων.