Άρθρο: Γιώργος Μπρεκουλάκης
Ψυχολόγος


Γονείς με LGBT εφήβους (Lesbian, Gay, Bisexual, Trans) μπορεί να νιώσουν ιδιαίτερο άγχος συνειδητοποιώντας ότι το παιδί τους δεν έχει τον ετεροκανονικό σεξουαλικό προσανατολισμό (straight) ή και την ετεροκανονική έκφραση φύλου (D’ Augelli, 2005; LaSala, 2000). Οι γονείς μπορεί να αντιδράσουν αρνητικά παρατηρώντας ότι το παιδί τους δεν εκφράζει την ετεροκανονικότητα και στη συνέχεια να δείξουν χαμηλό ενδιαφέρον, επιθετικότητα και παραμέληση, αντιδράσεις που παρατηρούνται και κατά την διαδικασία της αποκάλυψης του σεξουαλικού προσανατολισμού ενός εφήβου (coming out). Η γονεϊκή απόρριψη και έλλειψη αποδοχής ενός LGBT εφήβου έχει συνδεθεί με αυξημένα προβλήματα ψυχικής υγείας όπως χρήση ουσιών και απόπειρες αυτοκτονίας (D’ Augelli, 2002). Ένα υψηλό ποσοστό των πατεράδων συγκριτικά με τις μητέρες έχει αρνητικές αντιδράσεις ως προς την έλλειψη ετεροκανονικότητας των παιδιών τους με ακόμα υψηλότερα ποσοστά έλλειψης ανεκτικότητας και απόρριψης μετά την αυτοαποκάλυψη του σεξουαλικού προσανατολισμού ενός εφήβου. Οι LGBT έφηβοι έχουν περισσότερες διαφωνίες και συγκρούσεις με τους γονείς τους συγκρινόμενοι με τους ετερόφυλους νέους και συνεπώς έχουν την εμπειρία περισσότερου ψυχολογικού άγχους (Ueno, 2005).

Άλλες επιστημονικές έρευνες προτείνουν ότι ένας σημαντικός αριθμός LGBT εφήβων έχουν θετικές σχέσεις και βρίσκουν υποστήριξη στους γονείς τους, στους δασκάλους τους, σε φίλους καθώς και στην LGBT κοινότητα (Ryan et al. 2010; Saewyc, 2011). Η θετική στάση και η γονεϊκή αποδοχή απέναντι σε έναν lgbt έφηβο συνδέονται θετικά με υψηλότερα επίπεδα γενικής υγείας, αυτοεκτίμησης, κοινωνικής υποστήριξης και χαμηλότερα επίπεδα κατάθλιψης, χρήσης ουσιών και αυτοκτονικής συμπεριφοράς. Η γονεϊκή αποδοχή και η οικογενειακή προστασία ενάντια στην ομοφοβία περιορίζουν την θυματοποίηση  στα συμπτώματα του ψυχολογικού άγχους ενός lgbt εφήβου (Needham & Austin, 2010). Άλλες θετικές γονεϊκές δεξιότητες όπως η οικογενειακή σύνδεση, η συναισθηματική προσκόλληση, η υποστήριξη και η ικανοποίηση στη σχέση γονέα- παιδιού συνδέονται με την ανάπτυξη της ψυχικής υγείας των LGBT νέων (Bouris et al., 2010).

Εκτός από την συμβολή ενός θετικού οικογενειακού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη της ψυχικής υγείας των LGBT εφήβων, θετικό ρόλο μπορεί να έχει και το σχολείο εφόσον προωθεί την θετική ανάπτυξη των σεξουαλικών μειονοτήτων με μια πιο συμπεριληπτική εκπαίδευση, την ανάπτυξη πολιτικών με στόχο την μείωση της ομοφοβικής βίας και την εκπαίδευση των καθηγητών στο να μην έχουν οι ίδιοι στερεότυπα και προκαταλήψεις έναντι των LGBT εφήβων καθώς και να αντιμετωπίζουν συμπεριφορές διάκρισης μεταξύ μαθητών. Παράλληλα με την ανάπτυξη μιας συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στο σχολικό περιβάλλον χρειάζεται να αναπτύσσεται και μια νομοθεσία που δεν συμβάλλει στις διακρίσεις αλλά υποστηρίζει τα ίσα δικαιώματα στις περιπτώσεις του πολιτικού γάμου καθώς και στο οικογενειακό δίκαιο των LGBT ανθρώπων (Goldberg & Kuvalanka, 2012).


Βιβλιογραφικές αναφορές

Bouris, A., Guilamo- Ramos, V., Pickard, A., Shiu, C., Loosier, P. S., Dittus, P., Gloppen, K. & Waldmiller, J. (2010). A systematic review of parental influences on the lealth and well- being of lesbian, gay and bisexual youth: time for a new public health research and practice agenda. Journal of Primary Prevention, 31, 273- 309.

D’ Augelli, A. R. (2002). Mental health problems among lesbian, gay, bisexual youths ages 14 to 21. Clinical child psychology and psychiatry, 7 (3), 433-456.

D’ Augelli, A. R. (2005). Stress and adaptation among families of lesbian, gay and bisexual youth. Journal of GLBT Family Studies, 1 (2), 37- 41.

Goldberg, A. E., & Kuvalanka, K. A. (2012). Marriage inequality: the perspectives of adolescents and emerging adults with lesbian, gay and bisexual parents. Journal of Marriage and Family, 74 (1), 34- 52.

LaSala, M.C. (2000). Lesbians, gay men and their parents: family therapy for the coming out crisis. Family Process, 39 (1), 67- 81.

Needham, B. L. & Austin, E. L. (2010). Sexual orientation, parental support, and health during the transition to young adulthood. Journal of Youth and Adolescence, 39, 1189- 1198.

Ryan, C., Russell, S., Huebner, D., Diaz, R. & Sanchez, J. (2010). Family acceptance in adolescence and the health of LGBT young adults. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 23 (4), 205- 213.

Saewyc, E. M. (2011). Research on adolescent sexual orientation: Development, health disparities, stigma and resilience. Journal of Research on Adolescence, 21 (1), 256- 272.

Ueno, K. (2005). Sexual orientation and psychological distress in adolescence: examining interpersonal stressors and social support processes. Social Psychology Quarterly, 68, 258- 277.