Ανακοινώνουμε με χαρά τη νέα μας συνεργασία, με την ανεξάρτητη φοιτητική πρωτοβουλία AUThors”, η οποία αποτελείται από φοιτήτριες και φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του ΔΙΠΑΕ (BA/MA), από απόφοιτες/-ους και από διδακτικό/ερευνητικό προσωπικό. Η ομάδα θέτει ως στόχους της την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από ζητήματα φύλου, σεξουαλικότητας και ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Προάγουν την υιοθέτηση της γραφής ως όπλο εργασίας και δράσης, την εμπλοκή σπουδαστριών/-στών και της ευρύτερης εξω-ομάδας της Θεσσαλονίκης σε συζητήσεις και δράσεις, την αποδόμηση και ανατροπή των αφηγήσεων και επαναφηγήσεων κοινωνικά παγιωμένων και δυναμικά ιδρυματοποιημένων ιδεών, τον προβληματισμό και την ανάδειξη του “διαφορετικού” και των εκφάνσεων του, και, τέλος, την κοινωνική αλλαγή.


Η ομάδα AUTHors προκηρύσσει τον Α’ Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φεμινιστικής και Κουήρ Λογοτεχνίας για το έτος 2021 με θέμα:

«Φύλο, Σεξουαλικότητα, Ετερότητα»

 

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως τις 10 Μαρτίου 2021. Μετά από αυτή την ημερομηνία καμιά συμμετοχή δεν θα θεωρείται έγκυρη. Συμπληρωματικές οδηγίες:

 • Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά.
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι/τα ομιλούντες/ούσες/ούντα την ελληνική γλώσσα οι/τα οποίοι/οίες/οία να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (διαμένοντες/ουσες/οντα ή και όχι στην Ελλάδα).
 • Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τα κάτωθι είδη λόγου:
 1. Ποίηση (συμπεριλαμβανομένης και της φόρμας χαϊκού)
 2. Νουβέλα
 3. Θεατρικό
 4. Διήγημα
 5. Δοκίμιο
 6. Μετάφραση (στα άνωθι είδη)
 • Η γλώσσα των αποστελλόμενων έργων θα πρέπει να είναι η ελληνική.
 • Τα έργα θα πρέπει να είναι ανέκδοτα και αδημοσίευτα.
 • Η κρίση των έργων[1] θα γίνει από μέλη της επιτροπής τα ονόματα των οποίων θα κοινοποιηθούν μετά τη λήξη του διαγωνισμού.
 • Θα απονεμηθούν: α) Τρία Βραβεία, β) Τρεις τιμητικές διακρίσεις.
 • Τα βραβεία και οι τιμητικές διακρίσεις θα απονεμηθούν σε ειδική εκδήλωση που θα διοργανωθεί στις αρχές Ιουλίου 2021.

  Όλα τα έργα θα συμπεριληφθούν στα βιβλία (ένα έντυπο και ένα ηλεκτρονικό) που θα εκδοθούν.

   

  Οι/τα διαγωνιζόμενοι/νες/να θα πρέπει να αποστείλουν το έργο τους με ψευδώνυμο το οποίο θα είναι γραμμένο στο επάνω δεξιά μέρος της σελίδας, σε ένα έγγραφο word με μορφή γραμματοσειράς Times New Roman 12 στιγμών.

  Σε ένα δεύτερο αρχείο θα αναγράφουν τα στοιχεία τους: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, κατηγορία συμμετοχής, τίτλο του έργου καθώς και το ψευδώνυμο.

   Το ποίημα θα πρέπει να μην υπερβαίνει τους 30 στίχους, η νουβέλα τις 70 σελίδες, το θεατρικό τις 100 σελίδες, το διήγημα τις 6 σελίδες, το δοκίμιο τις 7 σελίδες. Η μετάφραση έργου υπόκειται στους περιορισμούς σελίδων που τίθενται παραπάνω για το κάθε είδος λόγου.
  Ακόμα, είναι δυνατή η αποστολή περισσότερων από ένα έργο αρκεί να ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες (π.χ. δύναται η αποστολή ενός ποιήματος και μίας νουβέλας όχι όμως δύο ποιημάτων), ωστόσο, το άτομο που τα αποστέλλει:
   
  1. θα πρέπει να συμπεριλάβει ως συνημμένο/α το/τα έργο/α (που αφορά/ούν σε άλλη κατηγορία) σε ξεχωριστό αρχείο το καθένα.
  2. θα πρέπει να προσθέσει στο αρχείο με τα πραγματικά στοιχεία τη κατηγορία και των υπόλοιπων έργων που αποστέλλει.
  3. θα πρέπει να προσθέσει στο αρχείο με τα πραγματικά στοιχεία το τίτλο και των υπόλοιπων έργων που αποστέλλει.

  Οι συμμετοχές αποστέλλονται στο email: authors.inf@gmail.com

  Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο τηλέφωνο: +30 6934240862 όπως και στο email: authors.inf@gmail.com

  [1] σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του απαραίτητου αριθμού έργων (τουλάχιστον 6) σε οποιοδήποτε λογοτεχνικό είδος, δεν νοείται κρίση των έργων που θα ληφθούν, πράγμα για το οποίο θα ενημερώνεται και ο/η συγγραφέας, έγκαιρα.


  Στοιχεία επικοινωνίας της ομάδας AUTHors:

  Ιστοσελίδα

  Σελίδα στο facebook

  Σελίδα στο instagram

  E-mail επικοινωνίας