Κείμενο: Δημήτρης Βαγενάς
Ψυχολόγος

Επιμέλεια: Δημήτρης Αλεξόπουλος Τσώρας
Φιλόλογος


Το 1997 είχαν καταγραφεί περίπου 900 πορνογραφικά site, ενώ το 2012 ο αριθμός τους είχε ξεπεράσει τα δύο εκατομμύρια (Ogas, & Gaddam, 2012). Ποτέ άλλοτε οι ερωτικές ταινίες δεν ήταν τόσο προσβάσιμες όσο τώρα, που η τεχνολογία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας και ο καθένας μπορεί με μιά απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο να δει και να κατεβάσει πορνό. Το φαινόμενο αυτό έχει γίνει αντικείμενο ποικίλων μελετών, ενώ ένα βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο η ερωτική ζωή των ζευγαριών επηρεάζεται από την παρακολούθηση πορνογραφικού υλικού.

Τα αποτελέσματα των ερευνών που έγιναν στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας είναι μάλλον ανησυχητικά. Βάσει των ευρημάτων, η παρακολούθηση ερωτικών ταινιών επηρεάζει αρνητικά την επικοινωνία των ζευγαριών, ενώ όσοι παρακολουθούν ταινίες χωρίς το/τη σύντροφό τους βιώνουν λιγότερη σεξουαλική ικανοποίηση απ’ όσους παρακολουθούν μαζί ή απ’ όσους δεν παρακολουθούν καθόλου (Maddox, et al., 2011). Παρόμοια είναι και τα αποτέλεσμα μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην Αμερική με τη συμμετοχή 337 ετεροφυλόφιλων αντρών, με τους ερευνητές να επισημαίνουν πως όσοι παρακολουθούν πορνό νιώθουν λιγότερη σεξουαλική ικανοποίηση και δεν παίρνουν μεγάλη ευχαρίστηση από την ερωτική τους ζωή (Szymanski, & Stewart-Richardson, 2014). Οι άντρες, επίσης, φαίνεται να βλέπουν πορνό πιο συχνά από τις γυναίκες, γεγονός που έχει αρνητικό αντίκτυπο στη σεξουαλική επιθυμία για τη σύντροφό τους, στην ικανοποίηση που αντλούν από τη σχέση τους και στη γενικότερη επικοινωνία του ζευγαριού (Willoughby, et al., 2016).

Ωστόσο, άλλες έρευνες εντοπίζουν και θετικά αποτελέσματα. Όταν τα ζευγάρια παρακολουθούν μαζί ερωτικές ταινίες, το πορνό μπορεί να μετατραπεί σ’ ένα σεξουαλικό παιχνίδι, διευρύνοντας την ερωτική ζωή του ζευγαριού, ενώ το πορνογραφικό υλικό μπορεί ν’ αποτελέσει υποκατάστατο του σεξ, όταν ο ένας σύντροφος απουσιάζει, κατευνάζοντας τις σεξουαλικές ορμές και προφυλάσσοντας το ζευγάρι από την απιστία (Arikewuyo, et al., 2019). Σε μία πιο πρόσφατη έρευνα (Vaillancourt-Morel, et. al., 2020), ζητήθηκε από 217 ετεροφυλόφιλα και ομοφυλόφιλα ζευγάρια να καταγράψουν από κοινού επί 35 μέρες τη σεξουαλική τους ζωή, την ικανοποίηση από τη σχέση τους και τη συχνότητα παρακολούθησης ερωτικών ταινιών. Η καινοτομία της εν λόγω έρευνας έγκειται στο ότι ζητήθηκε από τα ζευγάρια να συνεργαστούν, με αποτέλεσμα οι ερευνητές να προσεγγίσουν το ζήτημα από τη σκοπιά και των δύο, καθώς και στο ότι συμπεριλήφθηκαν και ομόφυλοι σύντροφοι.  

Βάσει των αποτελεσμάτων, oι γυναίκες, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, είχαν μεγαλύτερη σεξουαλική επιθυμία για το/τη σύντροφό τους τις μέρες που παρακολουθούσαν πορνό, κι οι σύντροφοί τους είχαν επίσης μεγαλύτερη σεξουαλική διέγερση. Αντίθετα, τις μέρες που παρακολουθούσαν πορνό οι άντρες δεν επηρεάστηκε, αρνητικά ή θετικά, η δική τους σεξουαλική επιθυμία, παρότι οι σύντροφοί τους ανέφεραν πως τις μέρες εκείνες η δική τους επιθυμία ήταν χαμηλότερη. Όσον αφορά στους ετεροφυλόφιλους άντρες, μετά την παρακολούθηση πορνό είχαν λιγότερες πιθανότητες να κάνουν σεξ με τη σύντροφό τους, σε αντίθεση με τους ομοφυλόφιλους, που οι ερωτικές ταινίες αύξαναν την πιθανότητα να κάνουν σεξ. Στις γυναίκες πάντως, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, οι ερωτικές ταινίες μεγιστοποιούσαν την πιθανότητα να κάνουν σεξ.

Σε κάθε περίπτωση, οι πορνογραφικές ταινίες δεν φάνηκε να επηρεάζουν τη γενικότερη ικανοποίηση που αντλούν οι συμμετέχοντες από τη σχέση τους. Οι γυναίκες, μάλιστα, δείχνουν ν’ αντιμετωπίζουν το πορνό ως προκαταρκτικό και όχι ως υποκατάστατο, ενώ τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια διεγείρονται από κοινού με ερωτικές ταινίες, ακριβώς επειδή αδιαφορούν για τα σεξουαλικά ταμπού και είναι πιο πιθανό να συζητήσουν για τις φαντασιώσεις τους και να πειραματιστούν (Ludden, 2020). Φαίνεται, λοιπόν, πως η επικοινωνία των ζευγαριών δεν δυσχεραίνεται τόσο απ’ το πορνό αυτό καθ’ αυτό, όσο από το δισταγμό τους να συζητήσουν ανοιχτά για το σεξ και τις επιθυμίες τους.


Βιβλιογραφικές Αναφορές

Arikewuyo, A. O., Özad, B. E., Abdulbaqui, S. S., Okoji, C. T., & Oloyede, D. B. (2019). Social Media Pornography consumption in Achieving Satisfaction in Romantic Relationships. International Journal of Information Processing and Communication. 7 (1): 60-71.

Ludden, D. (2020). How Porn Affects Relationships: A new study looks at partners’ porn use in real time. Ανακτήθηκε 18 Ιουλίου, 2021, από  https://www.psychologytoday.com/us/blog/talking-apes/202008/how-porn-affects-relationships  

Maddox, A. M., Rhoades, G. K., & Markman, H. J. (2011). Viewing sexually-explicit materials alone or together: Associations with relationship quality. Archives of Sexual Behavior. 38: 441-448.

Ogas, O., & Gaddam, S. (2012). Abillionwicked thoughts: What the internet tells us about sexual relationships. New York: Penguin Group.

Szymanski, D. M., & Stewart-Richardson, D. N. (2014). Psychological, Relational, and Sexual Correlates of Pornography Use on Young Adult Heterosexual Men in Romantic Relationships. The Journal of Men’s Studies. 22 (1): 64-82.

Vaillancourt-Morel, M. P., Rosen, N. O., Willoughby B. J., Leonhardt, N. D., & Bergeron, S. (2020). Pornography use and romantic relationships: A dyadic daily diary study. Journal of Social and Personal Relationships. 37(10-11): 2802–2821.

Willoughby, B. J., Carroll, J. S., Busby, D. M., & Brown, C. C. (2016). Differences in Pornography use among couples: Associations with satisfaction, stability, and relationship processes. Archives of Sexual Behavior. 45: 145-158.