Φωτεινή Λιβά

Φωτεινή Λιβά

Φωτεινή Λιβά

Συντάκτρια

H Φωτεινή Λιβά είναι ψυχολόγος (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και ειδικευόμενη Γνωσιακή-Συμπεριφορική ψυχοθεραπεύτρια (ΚΕ.ΨΥ.ΣΥ.)